Přesně na čas jsme u kostela v Újezdě. Zde již čeká pan starosta a přátelé. Tak šup na věž – to je tedy přivítání. Věřte mi, že jsem tam vylezl, ale neměl jsem s sebou fotoaparát a tak nemám důkaz. Ale kdo tam byl, může potvrdit, nebo kdo slyšel .-) A potom, za doprovodu vodiče – starosty 🙂 – na druhý konec obce. Úspěch byl dovršen, obec šla spát – a my půjdeme také. Tak třeba zítra u vás .-) Máme před sebou poslední 3 týdny 🙂
Újezd
Újezd
Újezd
Újezd
Újezd
Újezd