Příjezd do Třeštiny byl v tomto podvečeru jediný s předstihem  Pan starosta je hodný, nachystal lavečky a společně jsme čekali na obecenstvo. Mezitím jsme si povídali jak se obci daří, jak pan starosta třetí volební období zvládá a co hezkého jde v Třeštině najít – a já již mám plán na dlaší výlet – ELEKTRÁRNA! Nakonec se nás sešlo dosti a po hraní jsme ještě zpívali a hlavně také diskutovali. A to je moc dobře. S přáním krásného večera a pohody máme 2 minuty na přejezd do Stavenic. Zdali tam někdo bude ?
třeština
třeština
třeština
třeština
třeština
třeština
třeština
třeština