I v Lukavici mne vítá starosta – krásný večer  jsou zde i pamětníci na mé vysílání dechovky v Radiu Rubi. A dvojice, která krásně poslouchá – to nebudou zdejší si říkám :-)jsou to holanďané – no vida  A na konec večerkování v tomto týdnu dvě příjemné zastávky v hospůdkách 
lukavice
lukavice
lukavice
lukavice
lukavice
lukavice
lukavice
lukavice