Program

Co vám nabízím

BEZPEČNOST

 Ve spolupráci s dalšími členy senátního klubu a jako člen Bezpečnostní komise Svazu měst a obcí České republiky se zasadím o pokračování posílení pravomocí obecní policie a Policie České republiky; města a obce musí patřit spořádaným občanům, ve kterých se budou cítit bezpečně.

 

SOCIÁLNÍ VĚCI

Budu podporovat zajištění sociálních služeb pro seniory.

 

DOPRAVA

Ve spolupráci s Olomouckým krajem a Ministerstvem dopravy budu podporovat dostavbu obchvatů a potřebných napojení Šternberka, Mohelnice, Zábřeha a dalších měst a obcí.

 Podpořím výstavbu nových cyklostezek; doprava musí být ekologická a bezpečná.

 Podpořím výstavbu cyklostezek ve směru Mohelnice – Úsov a napojení na síť cyklostezek na Uničovsku a Litovelsku.

 

ŠKOLSTVÍ

Ve spolupráci s Olomouckým krajem podpořím obory středních škol, po kterých je poptávka zaměstnavatelů; práce je dostatek, ale mladým lidem chybí potřebné vzdělání.

 

KULTURA A SPORT

Zasadím se o udržení tradic kvalitní lidové zábavy ve venkovském prostoru.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zasadím se o správný přístup člověka k přírodě a fungujícími opatřeními k zmírnění následků živelných pohrom.